EVDE ÖZEL EĞİTİM NEDİR?

EVDE ÖZEL EĞİTİM
Zorunlu öğrenim çağındaki , klinik bakıma ihtiyaç duyan veya birden fazla alanda yetersizliği olanlar için destek eğitim plânı Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından hazırlanır. Bu bireylerin eğitimleri , öncelikle ailelerinin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak , gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenler tarafından kurumlarda ve evlerde sürdürülür.

Herhangi bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olan okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere evde eğitim verilmesi esastır.
Evde eğitim hizmetine karar verilmeden önce , bireyin bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan yararlanmasına imkân verecek fiziksel , soysal ve ekonomik bütün önlemlerin alınıp alınmadığının değerlendirilmesi esastır. Evde eğitim hizmetleri kurul tarafından planlanır.

Bu hizmetlerin , gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülmesi esastır.

Bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanması esastır.

Evde eğitimde , ailelerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimin her aşamasına katılımlarının sağlanması esastır.

Evde eğitim hizmetleri çağındaki özel eğitime ihtiyacı kurul tarafından planlanır.

Evde eğitim sürecinin birey , aile ve öğretmenin iş birliğine dayalı olarak planlanması esastır.

Öğrencilerimizin eğitim süreleri boyunca ailesi ile irtibatlanmalarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Öğrencilerin ve ailelerinin bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda.

Bireylerin gelişim durumları ve yeterliklerinin sürekli değerlendirilmesi ve buna göre eğitim sürecinde değişiklik ve düzenlemeler yapılması esastır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir